Umeå Konst & Ramaffär AB

Inramning

Konst på papper

Syrahaltiga bakstycken som t.ex. vanlig kartong, masonit, spånplatta eller träbakstycken. Dessa material innehåller lignin, harts och andra orenheter som kemiskt bryter ned och förändrar pappersfibern så att papperet försvagas. Detta syns som en gul eller brun missfärgning av bladet. Även vanliga tejper och klister (djurlim/benlim) ger missfärgningar.

När fukt tränger in mellan glaset och ramen (otät inramning) uppstår fläckar. De avtecknar sig som bruna slingor på papperet.

Men även hängningen kan ha betydelse. Hänger konstverket mot en yttervägg kan temperaturväxlingar ge upphov till fuktskador. Konst på papper ska heller inte hängas direkt vid ett fönster, ovanför element eller invid en stark lampa.

Inramningen och hanteringen av konstverket är alltså ett viktigt skydd mot såväl kemisk som fysikalisk natur. Den skall öka konstverkets livslängd och bevara dess värde.

För oss rammakare är handelsvärdet inte avgörande för kvalitén i arbetet eftersom vi måste behandla alla arbeten som kunder lämnar in som "för kunden värdefulla konstverk". Historien visar att även en välbevarad affisch kan bli ett värdefullt samlarobjekt.